Niewydolność serca

Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem niewydolności serca. Jest
to stan, w którym serce nie jest zdolne do pompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmu. W konsekwencji do poszczególnych narządów dociera zbyt mało tlenu niezbędnego do ich funkcjonowania lub też zbyt dużo krwi zalega w narządach ciała. 

figura serca i stetoskop

 

Do typowych objawów niewydolności serca zalicza się:

 • Duszność – to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw niewydolności serca. Początkowo występuje w czasie wysiłku fizycznego, później podczas niewielkiej aktywności, aż w końcu pojawia się w spoczynku.
 • Stałe zmęczenie, znużenie, zmniejszona tolerancja wysiłku – nie jest wynikiem nadmiernego wysiłku fizycznego ani brakiem kondycji fizycznej, lecz wynika z niedotlenienia mięśni szkieletowych.
 • Orthopnoë - uczucie duszności 1–2 minuty po położeniu się, które ustępuje po kilku minutach od przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej.
 • Napadowa duszność nocna – to ciężka duszność, która budzi chorego ze snu po 2–3 godzinach od położenia się do łóżka. Ustępuje zwykle po >30 minut od przyjęcia pozycji siedzącej.
 • Obrzęki wokół kostek u nóg.

Mniej typowym objawem niewydolności serca jest:

 • Kaszel nocny – zazwyczaj suchy.
 • Świszczący oddech.
 • Uczucie pełności.
 • Utrata apetytu.
 • Splątanie (zwłaszcza u osób starszych).
 • Depresja.
 • Kołatania serca.
 • Zawroty głowy.
 • Omdlenia.
 • Bendopnea – to duszność, która pojawia się podczas schylania, np. przy wiązaniu butów lub zakładaniu skarpet. Pojawia się ok. 30 sekund po pochyleniu.

 

Ponadto niewydolności serca często towarzyszą wady zastawkowe:
A. Niedomykalność zastawki mitralnej.
B. Stenoza zastawki mitralnej.
C. Niedomykalność zastawki aortalnej.
D. Stenoza zastawki aortalnej.
E. Niedomykalność zastawki trójdzielnej.