Zaburzenia rytmu serca

U wielu osób występują zaburzenia rytmu serca. Może być to:

  • Tachykardia – szybkie bicie serca, często przekraczające 100/min.
  • Bradykardia – zbyt wolne bicie serca, poniżej 50/min.
  • Częstoskurcz nadkomorowy - bardzo szybkie, krótkie bicie serca, mogące prowadzić do osłabienia czy omdlenia.
  • Częstoskurcz komorowy - bardzo szybkie, krótkie bicie serca, mogące prowadzić do osłabienia czy omdlenia.
  • Migotanie przedsionków - szybkie i nierówne bicie serca 100-170/min.
  • Trzepotanie przedsionków - szybkie i nierówne bicie serca 100-170/min.

ikona serca

 

Najczęściej zaburzenia rytmu serca wynikają z innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Arytmia pojawia się m.in. przy nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy, chorobie zastawek serca czy też chorobie niedokrwiennej. Z takim problemem często borykają się również cukrzycy, i osoby z chorą tarczycą. Na zaburzenia rytmu serca wpływ mogą mieć także inne czynniki, np. przewlekły ster, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nadmiar kofeiny i stosowanie innych leków. W leczeniu arytmii zazwyczaj stosowana jest zmiana stylu życia, a także leki antyarytmiczne oraz adrenolityczne.